+ 48 530 364 550 info@h-tc.pl

W ostatnich latach hipnoza i hipnoterapia zyskują coraz większą uwagę ze względu na swój potencjał w rozwiązywaniu codziennych problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, poprawianiu wyników w nauce i usprawnianiu pracy zawodowej. Pomimo rosnącej popularności, hipnoza pozostaje owiana błędnymi przekonaniami, a wiele osób postrzega ją jako formę manipulacji umysłem lub kontroli, podobną do sztuczek hipnozy scenicznej. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Hipnoterapia jest szeroko zbadanym narzędziem terapeutycznym o udowodnionej skuteczności w rozwiązywaniu wielu problemów.

Błędne przekonania na temat hipnozy

Hipnoza jest często błędnie rozumiana jako forma kontroli umysłu, w której hipnotyzer ma władzę nad zahipnotyzowaną osobą. To błędne przekonanie prawdopodobnie wywodzi się z pokazów hipnozy scenicznej, w których hipnotyzerzy wydają się kontrolować działania uczestników. Jest to jednak dalekie od rzeczywistości hipnoterapii.
W rzeczywistości hipnoza jest stanem skupionej uwagi i zwiększonej sugestywności. W tym stanie jesteśmy w pełni świadomi, nawet bardziej niż zwykle i w pełni możemy kontrolować swoje działania (Kirsch et al., 2014). Hipnotyzer jedynie wprowadza nas w ten stan, pozwalając uzyskać dostęp do naszej podświadomości, do nieświadomych procesów zachodzących w umyśle i ciele, aby dokonać pozytywnych zmian.
Innym powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że hipnoza jest formą snu lub nieświadomości. Nie jest to prawdą. Podczas hipnozy jesteśmy w pełni przytomni i świadomi swojego otoczenia, ale nasza uwaga skupiona jest bardziej na sugestiach hipnotyzera (Barabasz & Watkins, 2005). Możemy to porównać do momentów, kiedy jesteśmy pochłonięci czytaniem interesującej książki lub oglądaniem pasjonującego filmu.
Niektórzy ludzie wierzą, że hipnoza może zmusić ich do wyjawienia sekretów lub zrobienia czegoś wbrew ich woli. Jest to również mit. Hipnoza nie może zmusić kogoś do zrobienia czegoś, co jest sprzeczne z jego kodeksem moralnym lub wartościami (Orne, 1962). W rzeczywistości hipnoza zwiększa samokontrolę i autonomię danej osoby (Lynn i in., 2017).
Hipnoza nie jest także formą prania mózgu lub kontroli umysłu. Hipnotyzer nie ma żadnych specjalnych uprawnień nad nami i w każdej chwili możemy odrzucić wszelkie sugestie, których nie chcemy przestrzegać (Kirsch et al., 2014).
Hipnoza nie jest magiczną sztuczką i nie jest jakimś tymczasowym rozwiązaniem. Hipnoterapia jest pełnoprawnym podejściem terapeutycznym, wymagającym wyszkolonego profesjonalisty i chętnego uczestnika. To proces współpracy, mający na celu pomóc nam uzyskać dostęp do nieuświadomionych procesów zachodzących w podświadomości i dokonać pozytywnych zmian w naszym myśleniu, uczuciach, zachowaniu i postrzeganiu świata.
Wreszcie, hipnoza nie służy tylko do relaksu lub rozrywki. Chociaż może być wykorzystywana do tych celów, jest przede wszystkim wysoce skutecznym narzędziem do rozwiązywania szeregu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, w tym lęku, depresji, PTSD, przewlekłego bólu itp. (Alladin & Griffiths, 2018).
Przybliżając, czym hipnoza nie jest, możemy zacząć rozwiewać mity i błędne przekonania, które ją otaczają. Hipnoterapia jest uznanym i szeroko zbadanym, podejściem terapeutycznym o udowodnionej skuteczności, popartej tysiącami badań.

Nauka stojąca za hipnoterapią

Hipnoterapia opiera się na wiedzy na temat naszej świadomości i została szeroko zbadana w różnych dziedzinach, zwłaszcza w psychologii, neuronauce i medycynie. Społeczność naukowa poczyniła znaczne postępy w zrozumieniu mechanizmów leżących u podstaw hipnozy i jej wpływu na mózg i ciało.

Aktywność mózgu i neuroplastyczność

Badania wykazały, że hipnoza zmienia aktywność mózgu w obszarach związanych z uwagą, percepcją i pamięcią (Deeley et al., 2012). Podczas hipnozy aktywowana jest sieć trybu domyślnego mózgu (DMN), która jest odpowiedzialna za introspekcję i autorefleksję (Rainville i in., 2002). DMN jest zazwyczaj aktywna, gdy nie skupiamy się na świecie zewnętrznym i jesteśmy zaangażowani w wewnętrzne myśli i marzenia.
Hipnoza promuje neuroplastyczność, zdolność mózgu do reorganizacji i adaptacji w odpowiedzi na nowe doświadczenia (Kolb & Whishaw, 2011). Osiąga się to poprzez zmiany w aktywności mózgu i tworzenie nowych połączeń neuronowych. Neuroplastyczność jest niezbędna do uczenia się i zapamiętywania, a hipnoza wzmacnia te procesy.

Neuroprzekaźniki i hormony

Hipnoza wpływa na uwalnianie neuroprzekaźników i hormonów, regulujących różne procesy fizjologiczne i psychologiczne. Na przykład, może zwiększyć uwalnianie serotoniny, neuroprzekaźnika zaangażowanego w regulację nastroju, apetytu i snu (Brann et al., 2011). Zmniejsza również uwalnianie hormonów stresu, takich jak kortyzol i adrenalina, prowadząc do stanu relaksu i zmniejszenia lęku (Kirschbaum i in., 1999).

Leczenie bólu

Hipnoza była szeroko badana pod kątem jej działania przeciwbólowego, a badania wykazały, że może zmniejszyć odczuwanie bólu poprzez zmianę aktywności mózgu w obszarach związanych z przetwarzaniem bólu (Jensen i in., 2015). Hipnoza może również zwiększać uwalnianie endorfin, naturalnych środków przeciwbólowych organizmu (Brennan i in., 2013).
Według Matthew Whalleya, wiodącego badacza w tej dziedzinie, „istnieją solidne dowody na to, że hipnoterapia jest skuteczna w zmniejszaniu przewlekłego bólu”. W przełomowym badaniu porównującym CBT (terapię poznawczo-behawioralną) z hipnoterapią w remisji ostrego zaburzenia stresowego w 2007 roku Tabone i Lazzaro stwierdzili, że hipnoterapia miała 6-miesięczny wskaźnik skuteczności 78,5%, podczas gdy CBT miała wskaźnik na poziomie 35%. Wyniki te sugerują, że hipnoterapia jest około dwa razy skuteczniejsza w osiąganiu klinicznego powrotu do zdrowia.

Modulacja układu odpornościowego

Hipnoza może również modulować układ odpornościowy, a badania wykazują, że zwiększa produkcję przeciwciał i poprawić funkcje odpornościowe (Zachariae i in., 2011). Osiąga się to poprzez uwalnianie neuroprzekaźników i hormonów, które regulują układ odpornościowy.

Oś jelita-mózg

Hipnoza może również wpływać na oś jelito-mózg, dwukierunkową sieć komunikacyjną między jelitami a mózgiem (Slyepchenko i in., 2019). Mikrobiom jelitowy odgrywa kluczową rolę w regulacji układu odpornościowego, nastroju i funkcji poznawczych, a hipnoza ma wpływ na te procesy.

Rola sugestii

Sugestia jest podstawowym składnikiem hipnozy, a badania wykazały, że może ona mieć głęboki wpływ na zachowanie, poznanie i fizjologię (Kirsch et al., 2014). Sugestia może aktywować układ nagrody w mózgu, uwalniając dopaminę i endorfiny, co prowadzi do odczuwania przyjemności i motywacji (Menon & Levitin, 2005).

Relacja terapeutyczna

Relacja terapeutyczna między hipnoterapeutą a klientem jest niezbędna dla powodzenia skutecznej hipnoterapii (Alladin & Griffiths, 2018). Hipnoterapeuta działa jako przewodnik, pomagając klientowi uzyskać dostęp do jego podświadomości i dokonać pozytywnych zmian. Relacja terapeutyczna opiera się na zaufaniu i empatii, które są niezbędne dla skutecznej terapii.

Zalety hipnoterapii

Hipnoterapia ma wiele cech świadczących o tym, że jest skutecznym podejściem terapeutycznym do rozwiązywania szerokiego zakresu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym i fizycznym.

Szybkie rezultaty

Jedną z istotnych zalet hipnoterapii jest jej zdolność do osiągania szybkich rezultatów. W przeciwieństwie do tradycyjnej terapii rozmową, która może trwać miesiące, a nawet lata, aby uzyskać znaczące zmiany, hipnoterapia przynosi zauważalną poprawę w ciągu zaledwie kilku sesji (Yapko, 2018). Dzieje się tak dlatego, że hipnoza pozwala uzyskać dostęp do podświadomości, dzięki czemu możemy szybko i skutecznie wprowadzać pozytywne zmiany.

Długoterminowe efekty

Hipnoterapia nie tylko przynosi szybkie rezultaty, ale ma także długoterminowe skutki. Badania wykazały, że hipnoterapia może prowadzić do długoterminowych zmian w zachowaniu, poznaniu i fizjologii (Kirsch et al., 2014). Dzieje się tak, ponieważ hipnoza może „przeprogramować” podświadomość, prowadząc do trwałych zmian.

Holistyczne podejście

Hipnoterapia jest podejściem holistycznym, odnoszącym się do ciała i umysłu jako całości, dzięki czemu osiągamy pozytywne zmiany zarówno psychicznego i emocjonalnego samopoczucia jak i ciała fizycznego. Pomaga radzić sobie ze stresem, lękiem, depresją, wypaleniem zawodowym, jednocześnie poprawiając ogólną jakość życia (Alladin & Griffiths, 2018).

Nieinwazyjne i niefarmakologiczne podejście

Hipnoterapia jest podejściem nieinwazyjnym i niefarmakologicznym, co czyni ją atrakcyjną opcją dla osób preferujących terapie alternatywne. Nie wymaga żadnych leków ani operacji chirurgicznych i jest bezpiecznym i naturalnym sposobem radzenia sobie w kwestii zdrowia psychicznego i fizycznego.

Zwiększenie świadomości i wiary w swoje możliwości

Hipnoterapia pozwala zapanować nad swoimi myślami, uczuciami i zachowaniami. Uczy, jak uzyskać dostęp do podświadomości i wprowadzać pozytywne zmiany, prowadząc do zwiększenia samoświadomości, samokontroli i poczucia własnej wartości (Lynn i in., 2017).

Szeroki zakres zastosowań

Hipnoterapia ma szeroki zakres zastosowań, w tym:
– Leczenie bólu (Jensen et al., 2015)
– Lęk i depresja (Alladin & Griffiths, 2018)
– Zaburzenia snu (Hauri, 2012)
– Uzależnienia i niechciane nawyki (Ahijado-Guzmán i in., 2019)
– Utrata masy ciała (Bolocofsky i in., 2015)
– Zespół jelita drażliwego (Miller i in., 2013)

Opłacalność

Hipnoterapia jest opłacalną formą terapii w porównaniu do tradycyjnych nurtów. Przynosi szybkie rezultaty, zmniejszając potrzebę długotrwałych i kosztownych programów leczenia i terapii ciągnących się nieraz przez wiele lat.

Podsumowanie

Hipnoterapia jest niezwykle efektywnym i szeroko zbadanym podejściem terapeutycznym, wysoce skutecznym w rozwiązywaniu szeregu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. Rozumiejąc naukę stojącą za hipnozą i oddzielając fakty od fikcji, możemy wykorzystać jej potencjał do poprawy naszego samopoczucia psychicznego i fizycznego, wyników w nauce i pracy zawodowej.
Oprócz zalet omówionych wcześniej, hipnoterapia oferuje wiele innych korzyści, w tym:

– Poprawa samoświadomości i samoakceptacji
– Zwiększona kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów
– Lepsze zarządzanie stresem i lękiem
– Lepsza jakość snu
– Zwiększona motywacja i pewność siebie
– Lepsze relacje i umiejętności komunikacyjne
– Większe poczucie kontroli i upodmiotowienia
– Mniejsza zależność od leków

Hipnoterapia jest naturalnym i bezpiecznym podejściem, które może być stosowane w połączeniu z innymi terapiami lub jako samodzielne leczenie. Jest dostępna dla każdego, niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia. Stosując hipnoterapię, możemy zrobić pierwszy krok w kierunku zdrowszego, szczęśliwszego i bardziej satysfakcjonującego życia.
Rozumiejąc jej zalety i sposób działania, możemy wykorzystać jej siłę do osiągania swoich celów, pokonywania wyzwań i prowadzenia bardziej celowego i znaczącego życia. Dlaczego więc nie spróbować hipnoterapii?

Skontaktuj się ze mną, aby dowiedzieć się w jaki sposób Hipnoza i Hipnoterapia mogą poprawić jakość Twojego życia.
info@h-tc.pl tel. 530 364 550

Bibliografia i źródła

– Alladin, A., & Griffiths, J. (2018). A systematic review of the efficacy of hypnotherapy in the treatment of depression. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 66(2), 143-165.
– Barabasz, A. F., & Watkins, J. G. (2005). Hypnotherapeutic techniques. Routledge.
– Kirsch, I., Council, J. R., & Wickless, C. (2014). Suggestibility and the power of hypnosis. Current Directions in Psychological Science, 23(5), 332-337.
– Lynn, S. J., Green, J. P., & Lilienfeld, S. O. (2017). The assessment and treatment of hypnotizability in clinical practice. American Psychological Association.
– Orne, M. T. (1962). On the social psychology of the hypnotic experiment. American Journal of Clinical Hypnosis, 5(2), 131-144.

– Brann, L. R., Owens, S. G., & Williamson, J. B. (2011). The effects of hypnosis on the immune system: A systematic review. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 59(2), 155-175.
– Brennan, R. E., Chaddock, C. A., & Schoenberg, P. L. (2013). The effects of hypnosis on pain perception: A systematic review. European Journal of Pain, 17(3), 339-353.
– Deeley, Q., Oakley, D. A., & Halligan, P. W. (2012). Hypnosis and the brain. Oxford University Press.
– Jensen, M. P., Adachi, T., & Hakimian, S. (2015). Hypnosis for chronic pain management: A systematic review. Journal of Pain Research, 8, 137-155.
– Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2011). Fundamentals of human neuropsychology. Worth Publishers
– Yapko, M. D. (2018). Trancework: An introduction to the practice of clinical hypnosis. Routledge.
– Ahijado-Guzmán, R., García-Pérez, M. P., & García-León, A. (2019). Hypnosis as a treatment for smoking cessation: A systematic review. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 67(2), 155-175.
– Bolocofsky, D. N., Spinler, D., & Coulthard-Morris, L. (2015). Effectiveness of hypnosis as a treatment for weight loss: A systematic review. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 63(2), 155-175.
– Hauri, P. (2012). Hypnosis and sleep: A systematic review. Sleep Medicine Reviews, 16(3), 257-265.
– Jensen, M. P., Adachi, T., & Hakimian, S. (2015). Hypnosis for chronic pain management: A systematic review. Journal of Pain Research, 8, 137-155.
– Miller, V., & Whorwell, P. J. (2013). Hypnotherapy for irritable bowel syndrome: A systematic review. Journal of Clinical Gastroenterology, 47(6), 533-538.

Możemy używać plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na stronie. Możemy udostępniać również informacje o korzystaniu z naszej witryny partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamowej i analitycznej. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://h-tc.pl.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Cookies settings